2017-11-24 Andrzejki tuż, tuż..

Zapraszamy na zabawę taneczną Andrzejki tuż, tuż... 
w salach hotelu Sympozjum w Krakowie Piątek 24 listopada (19-24).
Zapisy i wejściówki dostpęne tylko do dnia 16 listopada br.